+(34) 938 726 931
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Automatitzar una porta

Automatitzar una porta

No es pot posar un motor a una porta si aquesta no funciona bé. Una porta per ser motoritzada primer ha de funcionar bé manualment, si no és així s’haurà de mirar el perquè i solucionar-ho.