+(34) 938 726 931
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Manteniment

Per assegurar un funcionament òptim de les seves portes, cal tenir un bon servei de manteniment, per això, la nostra empresa els ofereix la possibilitat de subscriure un contracte de manteniment, que es portarà̀ a terme periòdicament, en funció́ de la freqüència d’ús i model de la porta. Tant en portes de garatge o industrials com dels sistemes d’obertura automàtics i de seguretat.

El nostre objectiu és prevenir i solucionar les avaries i incidències de les seves portes de garatge abans no es produeixi un mal major.

Manteniment preventiu

Engrassar i revisar tots els mecanismes i elements de la porta de garatge tres cops l’any.

Mecànica Vilanova SL es compromet a enviar als seus operaris amb el material necessari per efectuar el normal engràs i revisió del funcionament de les portes, inclosos els sistemes d’obertura i seguretat de les mateixes.

L’abonat es compromet a avisar a Mecànica Vilanova S.L, en el cas de detectar anomalies o defectes en el funcionament de les instal·lacions de les portes, i Mecànica Vilanova, S.L., a la vegada, es compromet a anar-hi en el plaç de 24 hores i dins de l’horari laboral del seus operaris. En aquest cas, la mà d’obra, desplaçament i la substitució́ de les peces no està inclòs en el preu d’aquesta modalitat i es facturarà̀ apart.

Manteniment a comunitats, administradors, particulars i empreses

El Codi Tècnic de l’Edificació, la norma:UNE-EN12635:2002+A1:2009, l’article 10 de la Llei de Propietat Horitzontal, estableixen l’obligació dels titulars de les portes, o els seus administradors, de realitzar uns manteniments preventius de les mateixes. Engrassar i revisar tots els mecanismes i elements de la portes de garatge o establiment, aquestes revisions poden ser bimensuals, trimestrals, quadrimestrals o semestrals, segons cada necessitat i l’ús més o menys intensiu.

Consulta els altres serveis tècnics que oferim

Reparació

Servei tècnic en reparacions de portes domèstiques o industrials i automatismes. Oferim la millor solució per a la reparació de qualsevol avaria.

Llegir més

Manteniment

Oferim la possibilitat de subscriure un contracte de manteniment, que es portarà a terme periòdicament, en funció de la freqüència d’ús i model de la porta.

Llegir més

Adaptació a la normativa

Totes les nostres portes s’adapten a les normatives vigents. Adaptem les seves portes ja instal·lades abans del 2005 a la normativa vigent.

Llegir més