+(34) 938 726 931
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Adaptació a la normativa

Totes les nostres portes s’adapten a les normatives vigents en portes fabricades Reglament Productes de la Construcció 305/2011,  ademés de Directiva 2006/42/CE de màquines, Directiva 2014/30/UE de compatibilitat electromagnètica, si correspon, la Directiva 2014/35/UE de material de baixa tensió, si correspon la Directiva 201/53/UE, així com la Norma armonitzada EN 13241:2003 + A2:2016 UNE-EN 12635: + A1:2009 i en portes ja instal·lades la norma UNE 85635:2012

Adaptem les seves portes ja instal·lades abans del 2005 a la normativa vigent. Un cop adaptades a la normativa li podem fer el seu manteniment.

Porta residencial homologada per la norma CE UNE EN-13241-1