+(34) 938 726 931
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Avís legal

Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.mecanicavilanova.cat , domiciliada a, C/ Energia, 44. Pol. Ind. Pla dels Vinyats II la raó social del Responsable de tractament és MECANICA VILANOVA, S. L., de quina és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

MECANICA VILANOVA, S. L. posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i / o pressupost que es realitza a través d’aquesta via.

Elsdestinataris de la informaciósóntotselsdepartaments, compartiments, locals i entitatsassociades en elsqualss’organitzenMECANICA VILANOVA, S. L..i no serancedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a MECANICA VILANOVA, S. L. ,estemtractant les sevesdadespersonals per tant té dret a accedir a les sevesdadespersonals, rectificar les dadesinexactes o sol·licitar-ne la supressióquan la informaciója no siguinecessaris.

Totselscamps del formulari on-line marcatsamb un asteriscsón d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la sevasol·licitudd’informació i / o pressupost.

La Web www.mecanicavilanova.cat  ha adoptat les mesures d’índoletècnica i organitzativesnecessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que corresponguilegalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seutratamentautomatitzat. No obstantaixò, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no están exemptes de possiblesintromissionsil·legals i indegudes que no serien responsabilitat de MECANICA VILANOVA, S. L.,ja que ha actuatamb la diligènciadeguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.mecanicavilanova.cat es troba determinada en el corresponentapartat.

La Web www.mecanicavilanova.catfaràtot el possibleperquè la sevainformacióestiguisempreactualitzada. No obstantaixò, la responsabilitat sobre la qualitat de les dadesdepèn del titular de les mateixes, d’aquí que si existeix una modificaciódelsdades, l’usuari de la web elscomunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la sevaobligació de notificar elscanvis.

La prestació del serveid’aquesta web i les presentscondicionsd’ús del lloc web es regeixen per la LleiEspanyola. Per qualsevoldiscrepància en l’execució, interpretació, complimentd’aquestescondicions, les parts es sotmetenalsJutjats i Tribunalscompetents.