+(34) 938 726 931
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Manteniment d’una porta

Com mantenir la seva porta?

Per a un bon funcionament de les portes, aquestes s’han de mantenir: engrassar els punts de fricció, revisar cables, molles, engranatges, politges, frontisses.

D’aquesta manera s’allarga el temps de vida de la porta i la seva funcionalitat.